HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng (Nhóm 3)

Huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng (Nhóm 3)

25/10/2023
Huấn luyện an toàn lao động trong xây dựng
Đào tạo An toàn lao động cho doanh nghiệp

Đào tạo An toàn lao động cho doanh nghiệp

25/10/2023
Đào tạo An toàn lao động cho doanh nghiệp
Huấn luyện về sơ cấp cứu tại cơ sở lao động

Huấn luyện về sơ cấp cứu tại cơ sở lao động

25/10/2023
Huấn luyện về sơ cấp cứu tại cơ sở lao động
Khóa học huấn luyện an toàn lao động theo nhóm, cấp chứng chỉ

Khóa học huấn luyện an toàn lao động theo nhóm, cấp chứng chỉ

20/06/2023
Lớp huấn luyện chứng chỉ an toàn lao động, vệ sinh lao động
Đào tạo chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động tại TP HCM

Đào tạo chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động tại TP HCM

18/06/2023
Đào tạo chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động
Giảng viên huấn luyện an toàn lao động, đào tạo cấp chứng chỉ

Giảng viên huấn luyện an toàn lao động, đào tạo cấp chứng chỉ

18/06/2023
Khóa học An toàn lao động dành cho giảng viên

FORM TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ HỌC 
Hotline: 0966 86 86 41
Call / Zalo: 0966 86 86 41 (Hỗ trợ 24/7)